Publicitat
Cartes al Director · 27 de Maig de 2020. 10:25h.

Estigmatitzar persones migrades

Proyecto de no discriminación e Igualdad de trato

Benvolgut/da,

Ens posem en contacte amb vosaltres, des del programa de No discriminació e Igualtat de tracte de la Fundació Bayt-al-Thaqafa, a fi i efecte de cursar una queixa pel tractament d’una notícia del seu mitjà.

Enllaç de la notícia:
https://sociedad.e-noticies.es/ex-menas-extremadamente-violentos-aterrorizan-premia--130951.html

El Servei De No Discriminació de la Fundació Bayt al-Thaqafa te l’objectiu de combatre i donar visibilitat al fenomen de la discriminació per origen ètnic, de gènere, d’orientació sexual o religiós.

La nostra fundació manté un ferm compromís contra la xenofòbia per visibilitzar l’anomenat “racisme de baixa intensitat”, intentant sensibilitzar a la societat sobre aquesta matèria.

Des del programa de no discriminació de la Fundació Bayt Al-Thaqafa, volem posar en coneixement al Director/ra de e-Notícies, que hem rebut queixes de diversos usuaris en referència a la seva publicació.

Ens trobem davant una notícia que es susceptibles de discriminació col·lectiva a comunitats de persones migrades, que per la seva pertinença a grups d’ètnia minoritària, ja pateixen diverses discriminacions en diferents àmbits de la seva vida.
En concret es tracta d’una notícia que criminalitza tot un col·lectiu, el col·lectiu dels joves migrants sols, mal anomenats menas.
Hem observat que els fets delictius que recull i narra el diari, donen una atenció injustificada a la nacionalitat, que no aporta informació clau al relat i contribueix a la generació d’estereotips negatius sobre la població migrant. Els hi citem alguns exemples:

“Ex menas “extremadamente violentos” aterrorizan Premià”
“Atacan a los ancianos por la espalda a la hora que salen a pasear”
Amb aquest redactat sensacionalista s'està criminalitzant a tot un col·lectiu, tractant-los de mafia i utilitzant expressions com extremadamente o aterrorizan es crea una situació d’inseguretat envers aquest joves i, a més, es fomenten els estereotips i prejudicis que ja recauen sobre ells.
El fet de que un jove delinqueixi no dóna dret a culpabilitzar a tot un grup.

Els estudis realitzats al respecte en relació al tracte informatiu de notícies d’aquestes característiques, demostren que sovint els i les periodistes es basen únicament en els atestats policials, que fan referència a l’origen de les persones investigades o a la situació administrativa -sense que aquesta aporti necessàriament cap informació rellevant pel lector- però recau sobre la tasca periodística, sobretot per la seva incidència com a agents formadors d’opinió, la responsabilitat de presentar una informació objectiva que no només faci ús de les fonts oficials.

Per tot l’esmentat amb anterioritat, demanem que les informacions siguin corretgides i que es desenvolupin mesures per tal de portar a terme un periodisme responsable i objectiu, que no contribueixi a la discriminació i estigmatització de les persones migrades.

Restem a la seva disposició per qualsevol aclariment que puguin necessitar, tot esperant que en el futur es tracti la informació de forma més adequada.

Moltes gràcies per la seva atenció

Barcelona 26 de maig de 2020

 

 

Publicitat
Publicitat

0 Comentaris

Publicitat