Publicitat
La Punteta · 6 de Setembre de 2018. 11:14h.

FORO DE PROFESORES

Helena Torroja Mateu i cinquanta firmes més

Apostem per la convivència

Benvolgut amic, Benvolguda amiga

Malauradament, ja és innegable que la nostra societat està escindida. Una mostra del trencament de la nostra convivència es va manifestar en l'aniversari dels atacs terroristes del 17 d'agost de 2017 a Barcelona i Cambrils. Un atemptat terrorista és un atac a la societat en el seu conjunt i, per això, uneix els seus membres enfront dels atacants. En canvi, aquí vam veure que es plasmava la divisió entre nosaltres en l'homenatge a les víctimes. La tensió per la col·locació i la retirada de llaços grocs, que augmenta cada cop més, n'és una altra mostra.

És difícil precisar quan va començar el distanciament entre veïns, amics i familiars en els anys del procés a Catalunya, però sí que et puc dir quan es va obrir una porta a l'abisme, una porta que mai s'hauria hagut d'obrir. Els dies 6 i 7 de setembre de 2017 el Parlament de Catalunya s'arrogà la potestat d'aprovar una llei de referèndum i una llei de transitorietat (totes dues de ruptura) deixant de banda l'informe contrari dels juristes de l'assemblea i negant l'opció d'esmena a l'oposició. Aquestes lleis vulneraven els drets dels diputats de l'oposició i els de tots els ciutadans representats per ells, alhora que obraven contra l'Estatut d'Autonomia —la llei d'autogovern de Catalunya— i la Constitució espanyola. Ja saps que aquests instruments són els garants de la pau en la nostra societat.

La justificació que emparava aquesta conducta antidemocràtica —que molts varen acceptar— era que els instigadors no tenien cap altre remei. Però tu, saps que això no és cert i que, tal com Joan Coscubiela va dir sàviament, quan se silencia l'oposició, també se silencia la veu dels catalans.

Per primera vegada en la nostra història democràtica, el parlament eludeix totes les garanties jurídiques: una majoria simple vulnera els drets dels discrepants i els imposa unilateralment el seu objectiu. ¿No t'has demanat mai què perseguien en realitat els qui van perpetrar aquest atac a la democràcia, atenent que posteriorment han reconegut que «es tractava d'un bluf», que sabien que «la comunitat internacional no reconeixeria mai una declaració unilateral d'independència»?

Recorda que els polítics són servidors públics: ells estan al nostre servei i no a l'inrevés. Nosaltres som capaços de conviure diàriament, de comunicar-nos i d'entendre'ns. Compartim espais, compartim el vincle amb el nostre entorn. Moltes vegades discrepem, per descomptat, i, com que volem fer valer les nostres opinions, deleguem la nostra veu en els nostres representants. Però si aquests representants no són capaços de trobar espais comuns dins de la llei, com nosaltres en la nostra vida diària, llavors no mereixen ser els nostres representants. 

Per tot això, no ens podem permetre ni oblidar ni subestimar la gravetat del que va succeir al nostre parlament els dies 6 i 7 de setembre de 2017. L'eufòria efímera dels defensors de la independència de Catalunya es va tenyir de dol pel greuge comès contra els detractors dels mitjans que s'hi van emprar i de l'objectiu que s'hi va perseguir. Tal com es vaig dir llavors, res del que succeeixi des d'aleshores no beneficiarà cap de les dues parts, sinó que perjudicarà greument el conjunt de la societat. Desgraciadament, el temps ha confirmat la meva predicció.

Tant de bo no s'hagués obert mai aquesta porta a l'abisme! Tancar-la i proposar-nos recuperar la concòrdia és a les nostres mans. Comencem reconeixent que el que va succeir al parlament català aquell malaurat mes de setembre no s'hauria hagut de produir mai. No ens resignem que els nostres fills i els nostres nets rebin una societat de l'odi que ens denigra a tots. Evoquem les paraules que William Faulkner va posar en boca d'un dels seus personatges: «Hi ha coses que no t'has de resignar mai a acceptar. Hi ha coses que sempre t'has de negar a acceptar: la injustícia i l'abús, el deshonor i la ignomínia. No importa si ets jove o si ets vell. [...] Nega't a acceptar-les.» Faulkner es referia a les veritats irrenunciables de l'ésser humà. Igual com és irrenunciables per a nosaltres que es preservi la pau i la concòrdia entre tots els catalans. Això és el que desitgem per a nosaltres i, per aquest motiu, et convidem que ens ajudis a retornar-hi abans no sigui massa tard.

Amb molt d’afecte.

==============================================================

Desgraciadamente, es ya innegable que nuestra sociedad está fracturada. Clara muestra de ello fue el reciente aniversario de los ataques terroristas del 17 de agosto de 2017 de Barcelona y Cambrils. Un atentado terrorista es un ataque a la sociedad en su conjunto y, por ello, une a sus miembros en contra de los atacantes. Por el contrario, en nuestro caso vimos cómo se materializaba la división entre nosotros durante el homenaje a las víctimas. La creciente tensión por la colocación y retirada de lazos amarillos es otra muestra.

Es difícil determinar cuándo se inició el distanciamiento entre vecinos, amigos o familiares a lo largo de los años del “procés”, pero lo cierto es que sí sé decirte cuándo se abrió una puerta hacia el abismo; una puerta que jamás debió abrirse. El 6 y el 7 de septiembre de 2017, el Parlamento de Cataluña se arrogó la potestad de legislar una ley del referéndum y una ley de transitoriedad (dos leyes de ruptura) soslayando el informe contrario de los juristas de la cámara y negando a la oposición la opción de enmienda. Dos leyes que vulneraron los derechos parlamentarios de los diputados de la oposición y de todos los ciudadanos por ellos representados y que actuaban en contra del Estatuto de Autonomía —la ley de autogobierno de Cataluña— y la Constitución española. Estos instrumentos son garantes de la paz en nuestra sociedad, como sabes.

La justificación que amparaba este proceder antidemocrático (y por muchos aceptada) era, según sus instigadores, que “no había quedado más remedio”. Pero tú sabes que esto no es cierto y que, como sabiamente dijo Joan Coscubiela, cuando se silencia a la oposición, se silencia la voz de los catalanes.

Por primera vez en la corta historia de nuestra democracia, un parlamento elude todas las garantías jurídicas: una mayoría simple atropella los derechos de los discrepantes e impone unilateralmente su objetivo. ¿No te has preguntado qué fin perseguían los que perpetraron este ataque a la democracia si posteriormente han reconocido que “iban de farol”, que sabían que “una declaración unilateral de independencia no sería reconocida internacionalmente”?

Recuerda que los políticos son servidores públicos, esto es, están a nuestro servicio y no al contrario. Nosotros somos capaces de convivir a diario, de comunicarnos y entendernos. Compartimos espacios, compartimos el vínculo con nuestro entorno. Muchas veces discrepamos, desde luego, y porque queremos hacer valer nuestras opiniones, delegamos nuestra voz a nuestros representantes. Pero si esos representantes no son capaces de encontrar espacios comunes dentro de la ley, como lo hacemos nosotros a diario, entonces no merecen ser nuestros representantes.

Por ello, no podemos permitirnos olvidar ni subestimar la gravedad de lo que sucedió en nuestro parlamento el 6 y el 7 de septiembre pasados. La efímera sensación de euforia de los defensores de la independencia de Cataluña se tiñó de luto por el agravio cometido contra los que reprobamos los medios y los fines allí perseguidos. Como bien se dijo entonces, nada de lo que sucediera a partir de ese momento beneficiaría a ninguna de las dos partes, sino que perjudicaría al conjunto de la sociedad. Desgraciadamente, el tiempo ha confirmado esta predicción.

 ¡Ojalá jamás se hubiese abierto esa puerta hacia el abismo! En nuestra mano está cerrarla y obstinarnos en recuperar la concordia. Empecemos por el necesario reconocimiento de que lo que pasó en el parlamento catalán aquel aciago mes de septiembre nunca debió producirse. No nos resignemos a aceptar que nuestros hijos y nuestros nietos hereden esta sociedad del odio que nos denigra a todos. Evoquemos las palabras que William Faulkner puso en boca de uno de sus personajes: “Hay cosas que jamás debes resignarte a aceptar. Hay cosas que siempre debes negarte a aceptar: la injusticia y el atropello, el deshonor y la ignominia. No importa cuán joven o cuán viejo seas … Niégate a aceptarlas”. Faulkner se refería a las verdades irrenunciables del ser humano. Como es irrenunciable para nosotros preservar la paz y la concordia entre todos los catalanes Esto es lo que deseamos para todos nosotros y por eso te invitamos a ayudarnos a volver a ellas antes de que sea demasiado tarde. Hayáis

 Un saludo muy afectuoso,

Montserrat Ginés (Profesora titular jubilada de Tecnología y Cultura, UPC)

Helena Torroja Mateu (Profesora agregada de Derecho internacional público, Universidad de Barcelona)

Rafael Arenas (Catedrático de Derecho internacional privado, Universidad Autónoma de Barcelona)

Isabel Fernández Alonso (Profesora Titular de Comunicación, Universidad Autónoma de Barcelona)

Susana Beltrán García (Profesora agregada de derecho internacional público, Universidad Autónoma de Barcelona - en excedencia- / Diputada de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña)

Montserrat Baras (Profesora de Ciencia política, jubilada, Universidad Autónoma de Barcelona)

Jorge Calero (Catedrático de Economía Aplicada, Universidad de Barcelona)

Félix Ovejero (Profesor titular de Filosofía Política, Universidad de Barcelona)

Eduardo Butragueño Cerviño (Profesor titular jubilado de Historia de la Filosofía, Universidad de Barcelona)

Paz Garzón González (Inspectora de Trabajo y Seguridad Social, jubilada)

Nuria Plaza Carrero (Profesora de Filología Hispánica, Programas de Study Abroad de Universidades de EE.UU en Barcelona)

Chantal Moll de Alba (Profesora de Derecho Civil, Universidad de Barcelona)

Alfonso Valero (solicitor y abogado – no practicante –, fundador del Foro de Profesores)

Gorka Maneiro Gorka Maneiro (Portavoz de Plataforma Ahora)

Marta Diez Castellnou (investigadora, Universidad de St. Andrews)

Miguel Ángel Quintana Paz (Profesor Titular de Filosofía Moral y Política, Universidad Europea Miguel de Cervantes)

Luis Perdices de Blas (Catedrático de Historia del Pensamiento Económico, Universidad Complutense de Madrid)

Ángela Herrero (Antropóloga)

Alfonso Ruiz Miguel (Catedrático de Filosofía del Derecho, Universidad Autónoma de Madrid)

Antonio Peña Freire (Profesor titular de Filosofía del Derecho, Universidad de Granada)

Fernando Jiménez Sánchez (Profesor titular de ciencia política, Universidad de Murcia)

José J. Jiménez Sánchez (Profesor titular de filosofía del derecho)

Carlota González Láynez (Project Coordinator, Nottingham Law School Legal Advice Centre)

Germán M. Teruel Lozano (Profesor Ayte doctor de Derecho constitucional, Universidad de Murcia)

José Martín Ostos (Catedrático de Derecho Procesal, Universidad de Sevilla)

José Torné-Dombidau y Jiménez (Profesor Titular de Derecho Administrativo UGR y Presidente del Foro para la Concordial Civil)

Jose A. Olmeda (Catedratico de Ciencia Politica, UNED)

Francisco Jose Ramos Vega (Abogado, Profesor colaborador de la UNIR)

Mauricio Suárez (Catedrático de Logica y Filosofia de la Ciencia, Universidad Complutense / Research Associate, London School of Economics)

Carlos Fernández Liesa

Carlos Diaz (Ingeniero Aeronáutico, Engine Systems, Alemania)

Rafael Sánchez Saus (Catedrático de Historia Medieval, Universidad de Cádiz / Ex-Rector de la U. San Pablo CEU / Director de la Cátedra Alfonso X el Sabio

Luis Miguez Macho (Catedrático de Derecho Administrativo, Universidad de Santiago de Compostela)

Fernando Vadillo (Profesor Titular de Matemática Aplicada, Universidad del País Vasco)

Antonio Hermosa Andújar (Universidad de Sevilla)

José Manuel Cansino (Profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla / Investigador asociado de la Universidad Autónoma de Chile)

Javier Roldán Barbero (Catedrático de Derecho Internacional Público, Universidad de Granada)

Rafael Dobado González (Catedrático de Historia Económica, UCM / Correspondiente de la RAH)

José Luis Márquez Arroyo (Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Sevilla)

Juan José Rubio Guerrero (Catedrático de Hacienda Pública, UCLM)

María Dolores Peláez (Professor of Spanish, Simmons University)

Juan Antonio García Amado (Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de León)

Marta Martin Llaguno (Catedrática de Universidad de Alicante)

José María Rosales (Catedrático de filosofía moral y política, Universidad de Málaga)

José María Marco (escritor, Profesor en la UPCO)

Alfonso García Figueroa (Profesor Titular de Filosofía del Derecho, Universidad de Castilla-La Mancha)

Antonio Guillamón

Pablo de Lora (Profesor Titular de Filosofía del Derecho, UAM)

Carlos M. Gutiérrez (Catedrático de literatura española, Universidad de Cincinnati, Ohio, USA)

Ángel Sánchez Navarro (Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad Complutense)

Javier Fernández Sebastián (Catedrático de Historia del Pensamiento Político, Universidad del País Vasco)

Carlos Martínez Gorriarán (profesor titular de Estética y Teoría de las Artes, Universidad del País Vasco)

Ignacio Morgado (Profesor universitario)

Manuel Fernández Salmerón (Profesor titular de Derecho Administrativo, Universidad de Murcia)

Javier Tajadura (Catedrático (A) de Derecho Constitucional, UPV-EHU)

Araceli Mangas Martín (Académica de Número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid)

Enrique Ujaldón (Doctor en Filosofía)

Leonor Zozaya-Montes (Profesora Ayudante Doctora, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)

Antonio ñudi Tornero (Abogado)

Manuel Borrero Méndez (Economista, Portugal)

Sebastián Zambelli (doctor en ciencias políticas UNED, Argentina)

Francisco J. Contreras (Universidad de Sevilla)

Mariana C Castells (Professor in Medicine, Harvard Medical School)

Manuel Alegre Nueno (Profesor contratado doctor y titular acreditado / Investigador IUDESCOOP, Universidad de Valencia)

Publicitat
Publicitat

1 Comentaris

Publicitat
#1 pepe, andorra, 18/09/2018 - 13:15

demasiado tarde, debisteis protestar cuando los separatas se infiltraban y echaban a los hispano parlantes mientras no deciais nada por miedo a perder vuestro chollo y no protestasteis cuando el español fue prohibido en las escuelas ni protestateis cuando se adoctrinaba en escuelas y universidades. Ahora solo queda o largarse o luchar. No hay mas.